adverniškas

×adver̃niškas, -a adj. (1) 1. atvirkščias: Ar tik ne adver̃niškos durys įdėtos? Všk. 2. SD226, N, J, K žr. advernas 2: Nebūk toks adver̃niškas, daryk kap visi žmonės daro Mrj. Adver̃niškas darbas Jnšk. Tai adverniškas supratimas .
adver̃niškai adv. Jnš, Sd; SPI56: Jis viską adver̃niškai daro Mrs. Ką tik dirba, vis jam adver̃niškai išeina Rk.
3. kitaip, atvirkščiai, priešingai tariamas (apie kalbą): Visi geri žodžiai, tik adver̃niški (nelietuviški) Ad. Adver̃niška kalba (vartojama piemenų ar šiaip juokais, kad kiti nesuprastų: a) tariant skiemenis iš kito galo: das-vei = veidas, vė-kar = karvė; b) pridedant prieš skiemenį kitą kurį skiemenį: ver-, der-, la-, ta-, do-, far-, ba-, pvz.: ver-tu ver-ką ver-sa ver-kai = tu ką sakai?) . ^ Šakės dvinagės, vokiški rūbai, adver̃niška šneka (kregždė) Pn.
adver̃niškai adv. Skd, Srj, Klp, Pls: Ans skaito adver̃niškai, t. y. pasturą balsę į pirmą deda J. Kalbėkim adver̃niškai, tai jis nesupras Kp. Kalbi adver̃niškai: kaip šlapias nedega Lnkv. Pas mus vis adver̃niškai (kitaip) kalba Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • adverniškumas — ×adverniškùmas sm. (2) K → adverniškas 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverniškas — ×atver̃niškas, a adj. (1) žr. adverniškas 2: Jos kalba vis atver̃niška Ds. atver̃niškai adv., atverniškaĩ: Nedirbk atverniškaĩ, dirbk kaip priguli J. Anas vis atver̃niškai niūkia Brsl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • edverniškas — ×edver̃niškas, a adj. (1) [K]; R366 žr. adverniškas 2. edver̃niškai adv. N: Jis visada edver̃niškai kalba VšR …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.